برترین پکیج تحقيق احكام و آثار اصل رضايي بودن اعمال حقوقي - دانلود فایل


برترین پکیج تحقيق احكام و آثار اصل رضايي بودن اعمال حقوقي - دانلود فایل

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
نام محصول دانلودی: تحقيق احكام و آثار اصل رضايي بودن اعمال حقوقي
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

گفتار اول: ميزان لازم الاجرا بودن اصل رضايي بودن اعمال حقوقي الف – اصل رضايي بودن اعمال حقوقي يك قاعده تكميلي است. 1- مفهوم تكميلي بودن قاعده تكميلي همچنان كه از نام آن پيداست به معناي قاعده اي است كه تنها در جهت تكميل و تقسيم اراده يا اراده هاي دخيل در ايجاد يك عمل حقوقي از سوي قانونگذار وضع گرديده


ادامه مطلبhttp://enekaas.ir/shahab/mark6629.html